18 Δεκ. 2017

Πρέπει να μας αφορά ο χαρακτήρας των διάσημων ανθρώπων;