2 Ιουλ. 2017

Η θερμοκρασία της ψυχής μας είναι η μόνη που μετράει...