31 Μαϊ. 2017

Η Μπάρμπι αντιδήμαρχος, με μισθό 2.137 ευρώ (!)