ΚΑΝ'ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΟΥ)

ΑΦΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ "ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ"

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ