"Ο χορός της λευκόκομης Λέκκαινας"

Το πρώτο μου διήγημα...

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ